Redakce.org » AZport.cz Netzin.cz Cestopis.eu Ekonomikon.cz WordPress Fotozin.cz Tipmag.cz Pedia.cz Internet Tábor «
Vážení čtenáři, na Netum.cz již nevycházejí články. Další můžete sledovat v rubrice Připojení k Internetu na Netzin.cz.

xDSL – připojení k Internetu


DSL – Digital Subscriber Line.

ADSL router D-Link

ADSL router D-Link

Jde o technologii, díky níž lze použít již existující kabelové rozvody pro vysokorychlostní přenos dat. Používají se telefonní rozvody, kroucená dvojlinka i koaxiální kabel televize.

Jednotlivé druhy DSL se liší podle používaného frekvenčního pásma, maximální rychlosti dat a dosahu. Obecně platí, že možná rychlost internetového připojení klesá se vzdáleností od ústředny a s nižší kvalitou vedení.

V ČR se nejčastěji používá ADSL2+, což je vylepšené ADSL. Poskytovatelem je O2 a další alternativní operátoři využívající rozvodů pevných linek. Z toho vyplývá, že hlavní výhodou je dostupnost služeb i v oblastech, kam nedosáhne Wi-Fi a kde je špatné pokrytí signálem pro mobilní připojení.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Rychlost dat přenášených k uživateli (download) je vyšší, než rychlost dat odcházejících od uživatele (upload). Tento systém je pro většinu uživatelů dostačující, problémy mohou nastat pouze v případech, kdy je potřeba obousměrného rychlého datového toku, typicky při videokomunikaci, telefonování apod.

Potřebné zařízení

Uživatel připojení ADSL potřebuje dvě nezbytná zařízení.

  1. ADSL modem, který dokáže poskytnout připojení jednomu počítači, případně ADSL router, do kterého lze již připojit počítačů více (často je vybaven i Wi-Fi vysílačem).
  2. Splitter (rozbočovač), který odděluje provoz na telefonní lince od přenosu dat. Jde o malou krabičku, do které vede telefonní linka, z ní linka do telefonního přístroje a datový kabel do modemu.
Schéma zapojení ADSL

Schéma zapojení ADSL a IPTV od společnosti O2

DSLAM

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) je zařízení na ústředně. Poskytovateli připojení slouží jako brána do Internetu, uživatelé se pomocí svých modemů připojují právě k DSLAMu.

Se vzdáleností od DSLAMu klesá možná přenosová rychlost. Záleží také na kvalitě vedení, ovšem obecně lze říct, že nejvyšších rychlostí je možné dosahovat při vzdálenosti do 300 metrů. Pokud je uživatel vzdálen více jak 5 km, nedosahuje rychlosti zpravidla ani 1 Mbit/s.

VDSL

VDSL nebo VHDSL (anglicky Very High Speed DSL).

Technologie VDSL umožňuje vyšší rychlosti datových přenosů, než ADSL. Při délce vedení do 300 metrů lze dosáhnout rychlosti až 100 Mbit/s současně v obou směrech. V ČR nabízí VDSL Telefónica při vzdálenosti od ústředny do 1,3 km v asymetrické variantě.

Ceny xDSL

Dominantní Telefónica O2 uplatňuje strategii slev pro nové zákazníky. Typicky lze připojení získat za 400 Kč měsíčně s tím, že za 12 měsíců se cena zvyšuje. Existují balíčky hlasových služeb a IPTV, například IPTV + hlasová služba 120 volných minut na pevné linky + internetové připojení za 770 Kč měsíčně.

Orientační přehled tarifů (cena se může měnit dle akčních nabídek)

Rychlost download v Mbit/s Cena první rok v Kč Cena v dalších měsících v Kč
2 400 400
8 400 750
16 400 840

U VDSL nabízí O2 rychlosti 16 a 25 Mbit/s za podobné ceny.